Společný výzkum našich produktů s MBÚ AV ČR

V roce 2020 jsme uskutečnili detailní výzkum kultur, přítomných v našich produktech, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie Věd ČR. Ověřili jsme si, že naše Cocoguardy a Cocofiry obsahují velmi živé a vysoce funkční probiotické bakterie a probiotické kvasinky. 

Mezi hlavní v jogurtech a keefirech obsažené látky patří Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconococcus,  Saccharomyces.

Jsme rádi, že máme tento důkaz o aktivních složkách našich produktů a těšíme se na jejich další obohacování o nové příchutě a možná i nové léčivé bakteriální kmeny.

Tento výzkum jsme mohli provést díky tomu, že jsme v roce 2020 pro naši firmu Wild & Coco s.r.o. získali podporu  Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu - Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Název projektu je MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA A IDENTIFIKACE ORGANISMŮ V PRODUKTECH Z MLADÉHO KOKOSU a realizovali jsme ho ve spojení s MBÚ AV ČR s cílem izolovat a identifikovat bakteriální kmeny v našich produktech, a také porovnat mikrobiální profil a stabilitu kokosového Yoguard v průběhu jeho doby spotřeby. Naším výstupem je rozsáhlá Závěrečná zpráva, ve které byl cíl splněn. Projekt MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA A IDENTIFIKACE ORGANISMŮ V PRODUKTECH Z MLADÉHO KOKOSU byl spolufinancován Evropskou Unií.

  

WIR KÜMMERN UNS UM DEINE PRIVATSPHÄRE

Wild and Coco s.r.o. benötigt deine Zustimmung zur Verwendung von Cookies, um die Website besser personalisieren und dir die Nutzung erleichtern zu können. Wenn du auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klickst, erklärst du dich mit der Speicherung von Cookies in deinem Browser einverstanden, damit du die Website in vollem Umfang nutzen kannst. Einzelheiten findest du auf der Seite "Cookie-Informationen".